Γλωσσολογία
UK-flag

Πρόγραμμα Αγγλικής Μετάφρασης

2.300,00

Εντατικό πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους στον συνδυασμό γλωσσών Ελληνικά-Αγγλικά-Ελληνικά.

Περιγραφή Προϊόντος

Το Πρόγραμμα Αγγλικής Μετάφρασης έχει διάρκεια ένα ημερολογιακό έτος. Σας προσφέρει την αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση για ένταξη στην αγορά εργασίας και σας προετοιμάζει για την πιστοποίηση Diploma in Translation (DipTrans) του Chartered Institute of Linguists (CIoL).

1ο επίπεδο (15 εβδομάδες)

Στο στάδιο αυτό θέτουμε τις βάσεις της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Διδάσκονται:

 • βασικές αρχές της μεταφραστικής διαδικασίας
 • θεωρίες μετάφρασης και βασικές αρχές γλωσσολογίας
 • ανάλυση κειμένων σε επίπεδο λέξης, φράσης και παραγράφου
 • ορθή χρήση γλώσσας
 • τεχνική της μετάφρασης γενικών κειμένων
 • μεθοδολογία έρευνας σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές
 • εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστή και την επεξεργασία κειμένων (MS Word)

2ο επίπεδο (25 εβδομάδες)

Αποτελεί το στάδιο της πρακτικής εξάσκησης. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • γενική μετάφραση
 • επιστημονική μετάφραση
 • τεχνική μετάφραση
 • οικονομική μετάφραση
 • μετάφραση κειμένων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 50 ώρες πρακτική εξάσκηση

Όλα τα μαθήματα γίνονται σε εργαστήρια υπολογιστών, προκειμένου να αποκτήσετε τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ένταξή σας στην αγορά εργασίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της προόδου σας βασίζεται στον φάκελο εργασιών σας, που περιλαμβάνει:

 • 2 μεταφράσεις ή/και ασκήσεις την εβδομάδα
 • 4 επίσημες εργασίες
 • 3 εξετάσεις

Δωρεάν σεμινάρια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 δωρεάν σεμινάρια:

 • σεμινάριο διάρκειας 2 εβδομάδων στη χρήση της μεταφραστικής μνήμης Trados
 • σεμινάριο διάρκειας 1 εβδομάδας που σας εισάγει στο επάγγελμα του μεταφραστή

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τον ακαδημαϊκό τους ορίζοντα
 • επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στον χώρο της μετάφρασης
 • όσους έχουν γενικά έφεση στις γλώσσες και τη συγγραφή κειμένων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνονται υπόψη. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κατόπιν κατατακτήριας εξέτασης.

2016©glossologia.gr - All rights reserved

X