Γλωσσολογία

Νέα προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες!

Τώρα και με video conferencing!

Η σχολή μας παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο πάντα την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με εκπαιδευτικές καινοτομίες, προκειμένου αυτή να προσαρμόζεται στα δεδομένα των καιρών και τις ανάγκες σας.  Για τον σκοπό αυτό, από το νέο ακαδημαϊκό έτος αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση σε όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σε αίθουσα, για τα παρακάτω προγράμματα:

  • αγγλική μετάφραση εξ αποστάσεως
  • επιμέλεια & διόρθωση κειμένων
  • προετοιμασία για τις εξετάσεις DipTrans εξ αποστάσεως

Στα προγράμματα αυτά, πέρα από το υλικό και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στα παραδοσιακά μαθήματα εξ αποστάσεως φοίτησης, από το νέο έτος θα περιλαμβάνονται επτά ζωντανά μαθήματα με video conferencing μέσω Skype. Επιπλέον, μαζί με τις διορθωμένες εργασίες, κάθε εβδομάδα θα αποστέλλεται και βιντεοσκοπημένο μάθημα, στο οποίο θα αναλύονται όλα τα μεταφραστικά ή γλωσσικά προβλήματα και ο τρόπος επίλυσής τους.

Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε όλους όσους έχουν στη διάθεσή τους υπολογιστή με κάμερα και πρόσβαση στο διαδίκτυο να παρακολουθήσουν μαθήματα ζωντανά, με ένα εξειδικευμένο και έμπειρο καθηγητή και με όλες τις δυνατότητες που θα είχαν αν ο καθηγητής ήταν στον ίδιο χώρο με το μαθητή. Έτσι, δεν λείπει ούτε η ηχητική, ούτε η οπτική επαφή με τον καθηγητή, ενώ το υλικό του μαθήματος είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο σε πραγματικό χρόνο με αρχεία τύπου Word ή pdf.

Η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων μας βασίστηκε σε δοκιμασμένες σύγχρονες καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, ενώ ο εμπλουτισμός του υλικού των προγραμμάτων έγινε με τη διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού που έχει παραχθεί κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών, για τους σκοπούς των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Στόχος μας είναι και θα είναι η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε να εισάγουμε εκπαιδευτικές καινοτομίες στα προγράμματά μας, προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στα δεδομένα των καιρών, ώστε η εκπαίδευσή σας να είναι πιο διαδραστική, ευχάριστη και ωφέλιμη!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα νέα μας εξ αποστάσεως προγράμματα, καλέστε μας στο 210-3640000.

15 Σεπτεμβρίου 2016

2016©glossologia.gr - All rights reserved

X