Γλωσσολογία

Πρόγραμμα Γαλλικής Μετάφρασης εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους στον συνδυασμό γλωσσών Ελληνικά-Γαλλικά-Ελληνικά.

112 ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ ΤΟ EΧΟΥΝ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ

  Τι περιλαμβάνει

  1ο επίπεδο (15 εβδομάδες / 3 ώρες την εβδομάδα)

  Στο στάδιο αυτό θέτουμε τις βάσεις της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Διδάσκονται:

  • βασικές αρχές της μεταφραστικής διαδικασίας
  • θεωρία μετάφρασης
  • ανάλυση κειμένων σε επίπεδο λέξης, φράσης και παραγράφου
  • ορθή χρήση γλώσσας
  • τεχνική της μετάφρασης γενικών κειμένων προς Ελληνικά
  • μεθοδολογία έρευνας σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές

  2ο επίπεδο (15 εβδομάδες / 6 ώρες την εβδομάδα)

  Αποτελεί το στάδιο της πρακτικής εξάσκησης. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • γενική μετάφραση
  • επιστημονική μετάφραση
  • τεχνική μετάφραση
  • οικονομική μετάφραση
  • νομική μετάφραση
  • λογοτεχνική μετάφραση

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση της προόδου σας βασίζεται στον φάκελο εργασιών σας, που περιλαμβάνει:

  • 1-2 μεταφράσεις ή/και ασκήσεις την εβδομάδα
  • 5 επίσημες εργασίες
  • 3 εξετάσεις

  Πώς επικοινωνείτε

  Επικοινωνείτε με δύο καθηγητές:

  • έναν για τον γλωσσικό συνδυασμό Γαλλικά-Ελληνικά
  • έναν για τον γλωσσικό συνδυασμό Ελληνικά-Γαλλικά (από το δεύτερο επίπεδο)

  Διαδικασία:

  • Οι καθηγητές σάς αποστέλλουν ηλεκτρονικά το εβδομαδιαίο υλικό.
  • Εσείς τους αποστέλλετε τις εργασίες σας μία εβδομάδα αργότερα.
  • Οι καθηγητές σάς επιστρέφουν τις διορθωμένες εργασίες μέσα σε 6 μέρες.

  Το εβδομαδιαίο υλικό περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις ή/και μετάφραση. Χρειάζεται να αφιερώνετε περίπου 6-10 ώρες την εβδομάδα για να μελετήσετε το υλικό και να κάνετε τις ασκήσεις ή τις μεταφράσεις σας.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τον ακαδημαϊκό τους ορίζοντα
  • επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στον χώρο της μετάφρασης
  • όσους έχουν γενικά έφεση στις γλώσσες και τη συγγραφή κειμένων

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνονται υπόψη. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κατόπιν κατατακτήριας εξέτασης.

  Αξιολόγηση του μαθήματος

  N.A

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

  ΑΓΟΡΑ30 ΘΕΣΕΙΣ
  • 2.000,00
  • 35 Weeks
  • 30 ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  2016©glossologia.gr - All rights reserved

  X