Γλωσσολογία

Master in Audiovisual Translation & Accessibility

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οπτικοακουστική Μετάφραση.

7 ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ ΤΟ EΧΟΥΝ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ

  Σε συνεργασία με το Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales (ITIRI) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, προσφέρουμε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οπτικοακουστική Μετάφραση. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δίγλωσσο πρόγραμμα (Ελληνικά/Αγγλικά) ή τρίγλωσσο πρόγραμμα (Ελληνικά/Αγγλικά/Γαλλικά). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

  Τι περιλαμβάνει

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • μετάφραση Αγγλικά προς Ελληνικά
  • μετάφραση Ελληνικά προς Αγγλικά
  • οπτικοακουστική μετάφραση
  • ορθή χρήση γλώσσας
  • θεωρία της μετάφρασης
  • ιστορία του υποτιτλισμού
  • μεταφραστικά εργαλεία
  • εργαλεία του υποτιτλισμού
  • υποτιτλισμός για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής
  • ακουστική περιγραφή
  • πρακτική εξάσκηση με αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό

  Με το πέρας του προγράμματος οι σπουδαστές έχουν υποχρεωτική τρίμηνη πρακτική άσκηση σε εταιρείες υποτιτλισμού.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • αποφοίτους προγραμμάτων μετάφρασης ή διερμηνείας
  • αποφοίτους φιλολογικών σχολών
  • επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό τίτλο τετραετούς φοίτησης και άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας.

  Αξιολόγηση του μαθήματος

  N.A

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

  ΑΓΟΡΑ7 ΘΕΣΕΙΣ
  • 4.260,00
  • 30 Weeks
  • 7 ΘΕΣΕΙΣ

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  2016©glossologia.gr - All rights reserved

  X