Γλωσσολογία

Πρόγραμμα Ισπανικής Μετάφρασης

Μονοετές πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών στον συνδυασμό γλωσσών Ελληνικά-Ισπανικά-Ελληνικά.

145 ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ ΤΟ EΧΟΥΝ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ

  Τι περιλαμβάνει

  1o επίπεδο (15 εβδομάδες / 3 ώρες την εβδομάδα)

  Στο στάδιο αυτό θέτουμε τις βάσεις της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Διδάσκονται:

  • βασικές αρχές της μεταφραστικής διαδικασίας
  • θεωρία μετάφρασης
  • ανάλυση κειμένων σε επίπεδο λέξης, φράσης και παραγράφου
  • ορθή χρήση γλώσσας
  • τεχνική της μετάφρασης γενικών κειμένων προς Ελληνικά
  • μεθοδολογία έρευνας σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές
  • εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστή και την επεξεργασία κειμένων (MS Word)

  2o επίπεδο (15 εβδομάδες / 6 ώρες την εβδομάδα)

  Αποτελεί το στάδιο της πρακτικής εξάσκησης. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • γενική μετάφραση
  • επιστημονική μετάφραση
  • τεχνική μετάφραση
  • οικονομική μετάφραση
  • νομική μετάφραση
  • λογοτεχνική μετάφραση

  Όλα τα μαθήματα γίνονται σε εργαστήρια υπολογιστών, προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση της προόδου σας βασίζεται στον φάκελο εργασιών σας, που περιλαμβάνει:

  • 1-2 μεταφράσεις ή/και ασκήσεις την εβδομάδα
  • 5 επίσημες εργασίες
  • 3 εξετάσεις

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τον ακαδημαϊκό τους ορίζοντα
  • επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στον χώρο της μετάφρασης
  • όσους έχουν γενικά έφεση στις γλώσσες και τη συγγραφή κειμένων

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνονται υπόψη. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κατόπιν κατατακτήριας εξέτασης.

  Αξιολόγηση του μαθήματος

  N.A

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

  ΑΓΟΡΑ20 ΘΕΣΕΙΣ
  • 2.000,00
  • 30 Weeks
  • 20 ΘΕΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  2016©glossologia.gr - All rights reserved

  X