Γλωσσολογία

Πρόγραμμα Γαλλικής Μετάφρασης

Μονοετές πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών στον συνδυασμό γλωσσών Ελληνικά-Γαλλικά-Ελληνικά.

228 ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ ΤΟ EΧΟΥΝ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ

  Τι περιλαμβάνει

  1o επίπεδο (15 εβδομάδες / 3 ώρες την εβδομάδα)

  Στο στάδιο αυτό θέτουμε τις βάσεις της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Διδάσκονται:

  • βασικές αρχές της μεταφραστικής διαδικασίας
  • θεωρία μετάφρασης
  • ανάλυση κειμένων σε επίπεδο λέξης, φράσης και παραγράφου
  • ορθή χρήση γλώσσας
  • τεχνική της μετάφρασης γενικών κειμένων προς Ελληνικά
  • μεθοδολογία έρευνας σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές
  • εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστή και την επεξεργασία κειμένων (MS Word)

  2o επίπεδο (15 εβδομάδες / 6 ώρες την εβδομάδα)

  Αποτελεί το στάδιο της πρακτικής εξάσκησης. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • γενική μετάφραση
  • επιστημονική μετάφραση
  • τεχνική μετάφραση
  • οικονομική μετάφραση
  • νομική μετάφραση
  • λογοτεχνική μετάφραση
  • μετάφραση κειμένων Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Όλα τα μαθήματα γίνονται σε εργαστήρια υπολογιστών, προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση της προόδου σας βασίζεται στον φάκελο εργασιών σας, που περιλαμβάνει:

  • 1-2 μεταφράσεις ή/και ασκήσεις την εβδομάδα
  • 5 επίσημες εργασίες
  • 3 εξετάσεις

   Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • φοιτητές που επιθυμούν να διευρύνουν τον ακαδημαϊκό τους ορίζοντα
  • επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στον χώρο της μετάφρασης
  • όσους έχουν γενικά έφεση στις γλώσσες και τη συγγραφή κειμένων

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών ή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνονται υπόψη. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί κατόπιν κατατακτήριας εξέτασης.

  Αξιολόγηση του μαθήματος

  N.A

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

  ΑΓΟΡΑ30 ΘΕΣΕΙΣ
  • 2.000,00
  • 30 Weeks
  • 30 ΘΕΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  2016©glossologia.gr - All rights reserved

  X