Γλωσσολογία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες στους μαθητές

free-60-icons-03

Online μαθησιακό και εξεταστικό υλικό

free-60-icons-50

Διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες συνεργασίας μαθητών και καθηγητών

free-60-icons-12

Πιστοποίηση μέσω διεθνών αναγνωρισμένων οργανισμών

free-60-icons-53

Online πληρωμή των διδάκτρων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


pclab

Η σχολή διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών. Τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε κάθε σπουδαστής να μπορεί να εργάζεται στον δικό του σταθμό εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η χρήση των εργαστηρίων υπολογιστών είναι ελεύθερη για όλους τους σπουδαστές της σχολής που θέλουν:

-να συνδεθούν στο διαδίκτυο
-να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες
-να εξασκηθούν σε εξειδικευμένα ηλεκτρονικά εργαλεία

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

library

Η βιβλιοθήκη είναι χώρος μελέτης και συνάντησης. Οι σπουδαστές μπορούν να ανατρέξουν σε μια εκτενή βιβλιογραφία με:

-ερμηνευτικά, ετυμολογικά και εξειδικευμένα λεξικά
-βιβλία γραμματικής & ορθής χρήσης γλώσσας
-εγκυκλοπαίδειες
-επιστημονικά συγγράμματα
-περιοδικό τύπο και άλλες πηγές

ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

cabin

Η σχολή διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη καμπίνα κλειστού τύπου, ώστε οι σπουδαστές:

-να εξοικειωθούν με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό
-να αποκτήσουν από νωρίς την εμπειρία των συνθηκών εργασίας

2016©glossologia.gr - All rights reserved

X