Γλωσσολογία

Μαρία Αντωνία Τζέλη, Account Executive, Mobile Marketing & Advertising

γλωσσολογία [γlosolojía]: σημείο συνάντησης δασκάλων με μεράκι στη μετάφραση και μαθητών πρόθυμων να μυηθούν στα μυστικά της. Σχολή με επαίνους για την ποιότητα που προσφέρει. Δάσκαλοι πεπειραμένοι, με εμπεριστατωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις των μαθητών.

Συνώνυμα: γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, ζήλος, οργανωτικότητα

Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Μαρία Αντωνία Τζέλη Account Executive, Mobile Marketing & Advertising

2016©glossologia.gr - All rights reserved

X